Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Said Nursî’nin Peygamber Anlayışı Üzerine Bazı Mülahazalar
(Some Considerations on Said Nursi’s Understanding Prophethood )

Yazar : Mustafa Öztoprak    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 111-140


Özet
Cemaatler İslam dünyasının bir gerçeğidir. Her bir cemaatin kendine göre uygulamaları ve takip ettiği kitapları vardır. Nur cemaati olarak ifade edilenler ve Bediüzzaman’ı lider olarak kabul edenlerin takip ettiği eser ise Risale-i Nur’dur. Bediüzzaman, Risale-i Nur’da genel olarak imani konulardan bahsetmektedir. Hz. Peygamber, sünnet ve hadis, eserde imani konulardan sonra en fazla yer verilenlerdir. Çünkü onun için Hz. Peygamber ve O’nun ahlakı büyük önem arz etmektedir. Makalede Bediüzzaman Said Nursi’nin Peygamber anlayışını tespit etmeye çalıştık. Bediüzzaman’ın eserinde zikrettiği farklı veçheleriyle dokuz başlık altında Hz. Peygamber’e has bir yönü hem hadis ilmi açısından hem de genel İslami bakış yönüyle değerlendirdik. Peygamber tanımından, Kur’an-ı Kerim’deki ilgili ayetleri yorumlamasına kadar ki dokuz başlıkta çoğunlukla meseleleri bireysel düşüncesiyle, zaman zaman genel İslami görüşler çerçevesinde açıklamayı tercih etmektedir. Hz. Peygamberin maddi boyutundan daha fazla manevi yönü üzerinde vurgular yapmıştır.

Anahtar Kelimeler
Peygamber, hadis, Said Nursî, Risâle-i Nur, anlayış.

Abstract
Communities are realities of the Islamic world. Each community has its own application and followed by books. Said Nursi lovers followed the Risale Nur. Bediuzzaman, is talking about faith issues in the Risala an-Nur. Prophet, Sunnah and Hadith are the most in the work place after the faith. Because the Prophet and ethics are of great importance for Bediuzzaman. We try to identify the Said Nursi's understanding of the Prophet in the article. Under the direction of the Prophet has nine titles with different aspects of Bediuzzaman cites the work we evaluated both in terms of hadith and Islamic perspective the general direction. Description of the Prophet, nine titles to the interpretation of the relevant messages in the Holy Koran is mostly a matter of the individual mind, prefer to view the description in the framework of the overall Islamic times. The Prophet's financial dimension that makes highlight the more spiritual aspect.

Keywords
Prophet, hadith, Said Nursi, Risale an-Nur, understanding.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri