Hızlı Erişim


2018 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
13


Reddedilen makale sayısı:
1


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%92

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım Kuralları


YAZIM YÖNERGESİ

1. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi bilimsel hakemli bir dergi olup Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

2. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına karar veren tek yetkili organdır. Editörler Yayın Kurulu’nun doğal üyesi sayılırlar.

3. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. Diğer dillerdeki makalelerin yayınlanma kararı Yayın Kuruluna aittir.

4. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanır.

5. Hakem ve Yayın Kurulu Değerlendirme Raporlarının denetime açık bir şekilde 5 yıl saklı tutulması zorunludur.

6. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar en az 150; en fazla 200 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce başlık ve özet içermelidir. Yazılarda konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler (Key Words) bulunmalıdır.

7. Yazılarda kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça listesi olarak verilmiş olmalıdır.

8. Yazıda yazarın ismi, unvanı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri açık bir şekilde bildirilmelidir. Yazılardaki fikirlerin her türlü yasal sorumluluğu yazara aittir.

9. Yazılar 5000 kelimeyi geçmemeli, A4 kağıdının bir yüzüne 1,15 satır aralıklı; yazı karakteri Palatino Linotype 12 punto; kenar boşlukları ise sol 3 cm, üst 3 cm, alt 3 cm ve sağ 3 cm olacak şekilde bırakılmalıdır.

10. Yazıların alt başlıkları, 12 punto ve sola dayalı olmak üzere yazılmalıdır. Yazılar ifder.editor@hotmail.com adresine gönderilmelidir.

11. Yazı içinde grafik veya resim varsa maksimum 10x20 ebatında ve ayrı bir dosya olarak jpeg formatında gönderilmelidir.

12. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi akademik makalelerin yanı sıra akademik etkinlik, söyleşi, kitap ve makale değerlendirmesi ve eleştiri yazılarına da, maksimum 600 ile 1000 kelime arası olmak kaydıyla, yer verir.

13. Dergi çeviri makalelere de yer verir. Çevirisi yapılacak makalenin yazarı, tarihi, nerede yayımlandığı, cildi, sayısı ve sayfası gibi künye bilgileri eksiksiz belirtilmeli ve eğer telif koruması kapsamından çıkmamışsa yayım izni alınmış olmalıdır.

14. Yayımlanan yazıların tüm hakları Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisine aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir.

Metin İçi Kaynak Gösterme (klasik dipnot verme yöntemi)

A. KİTAP

Tek yazarlı

1. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2001, s. 25.

2. Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 30.

İki veya çok yazarlı

1. Betül Çotuksöken & Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000, s. 15.

2. Çotuksöken & Babür, Ortaçağda Felsefe, s. 20.

Çeviri, edisyon (tahkik), derleme veya hazırlama

1. Fârâbî, Risâle fi’l-Akl, (Thk. Muhsin Mehdî) Dâru’l-Maşrık, Beyrut 1983, s. 12.

2. Fârâbî, Risâle fi’l-Akl, s. 13.

3. Alfred Jules Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, (Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu) Metis Yayınları, İstanbul 1998, s. 11.

4. Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, s. 14.

B. SÜRELİ YAYIN

Basılı makale

1. İlyas Altuner, Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Yıl: 2012, s. 35.

2. Altuner, Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi, s. 37.

C. DİĞER FORMLAR

Tezler

1. Mehmet Nuri Ayyıldız, Arap Dilinde İsm-i Fâil ve Ayetlerdeki Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Iğdır, 2017, s. 35.

2. Ayyıldız, Arap Dilinde İsm-i Fâil ve Ayetlerdeki Kullanımı, s. 29.

 


Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261251
Eposta : ifder.editor@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri