Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım Kuralları


Yazım Yönergesi

 1. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi bilimsel hakemli bir dergi olup Nisan ve Ekim aylarında, yılda iki kez yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça  ve İngilizcedir.
 2. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi akademik makalelerin yanı sıra felsefe alanındaki akademik etkinlik, söyleşi, kitap ve makale değerlendirmesi ve eleştiri yazılarına da, maksimum 600 ile 1000 kelime arası olmak kaydıyla, yer verir.
 3. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi çeviri makalelere de yer verir. Çevirisi yapılacak makalenin yazarı, tarihi, nerede yayımlandığı, cildi, sayısı ve sayfası gibi künye bilgileri eksiksiz belirtilmeli ve eğer telif koruması kapsamından çıkmamışsa yayım izni alınmış olmalıdır.
 4. Dergide kör hakemlik sistemi uygulandığından gönderilen yazıların isimsiz olmak üzere Makale Takip Sistemi üzerinden online olarak gönderilmesi gerekir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
 5. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar 150 kelimeyi geçmeyecek bir Türkçe ve İngilizce başlık ve özet içermelidir. Yazılarda konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. Yazılarda kullanılan kaynaklar makale sonunda kaynakça listesi olarak Chicago formatında verilmiş olmalıdır.
 6. Yazılar 5000 kelimeyi geçmemeli, A4 kağıdının bir yüzüne 1,5 aralıklı, sol, sağ ve üst 4,5 cm, alt 3,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Yazılarda, alt başlıklar dahil, Times New Roman 11 punto kullanılmalıdır. Yazı içinde grafik veya resim varsa maksimum 10x20 ebatında ve ayrı bir dosya olarak jpeg veya jpg formatında gönderilmelidir.
 7. Yayın Kurulu, yazıların yayımlanıp yayımlanmamasına karar verme yetkisine sahiptir. Yazılardaki fikirlerin her türlü yasal sorumluluğu yazara aittir.
 8. Yayımlanan yazıların tüm hakları Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir.

Metin İçi Kaynak Gösterme

A. KİTAP

Tek yazarlı

 1. Gilbert Ryle, The Concept of Mind, London & New York: Routledge, 2009, s. 100.
 2. Ryle, The Concept of Mind, s. 101.
 3. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2001, s. 25.
 4. Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 30.

İki veya çok yazarlı

 1. Alfred North Whitehead & Bertrand Russell, Principia Mathematica, 3 vols, Cambridge: Cambridge University Press, 1910, s. 15.
 2. Whitehead & Russell, Principia Mathematica, s. 17.
 3. Betül Çotuksöken & Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000, s. 15.
 4. Çotuksöken & Babür, Ortaçağda Felsefe, s. 20.

Çeviri, edisyon (tahkik), derleme veya hazırlama

 1. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Paul Guyer & Allen W. Wood, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, A51 / B75.
 2. Kant, Critique of Pure Reason, B420.
 3. John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ed. A.D. Woozley, New York: Meridian Book, 1974, 1.2.1.
 4. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 1.2.2.
 5. Fârâbî, Risâle fi’l-Akl, tah. Muhsin Mehdî, Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1983, s. 12.
 6. Risâle Fârâbî, fi’l-Akl, s. 13.
 7. Alfred Jules Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul: Metis Yayınları, 1998, s. 11.
 8. Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, s. 14.
 9. M. Şemseddin Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, haz. Nuri Çolak, İstanbul: İnsan Yayınları, 1984, s. 95.
 10. Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, s. 98.

Kitap bölümü, önsöz, giriş veya sunuş

 1. Richard Sorabji, “The Ancient Commentators on Aristotle”, Aristotle Transformed: The Ancient Commentators and Their Influence, ed. Richard Sorabji, New York: Cornell University Press, 1990, s. 17.
 2. Sorabji, “The Ancient Commentators on Aristotle”, s. 20.
 3. George F. Hourani, “Intruduction”, Averroes, On the Harmony of Religion and Philosophy, trans. &ed. George F. Hourani, London: Luzac and Company, 1976, s. 3.
 4. Hourani, “Introduction”, s. 5.
 5. Şahabettin Yalçın, “Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı”, Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, ed. Nebil Reyhani, Ankara: Vadi Yayınları, 2006, s. 100.
 6. Yalçın, “Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı”, s. 101.
 7. Alparslan Açıkgenç, “Sunuş”, Gazâlî, Felsefenin Temel Meseleleri, çev. Cemaleddin Erdemci, Ankara: Vadi Yayınları, 2002, s. 15.
 8. Açıkgenç, “Sunuş”, s. 17.

B. SÜRELİ YAYIN

Basılı makale

 1. Saul Kripke, “Russell's Notion of Scope”, Mind, 114, 2005, s. 1010.
 2. Kripke, “Russell's Notion of Scope”, s. 1015.
 3. İlyas Altuner, “Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 2012, s. 35.
 4. Altuner, “Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi”, s. 37.

Elektronik makale

 1. Ernest Wolf-Gazo, “Metaphysical Presuppositions of Modern Science”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 1 (2), 2011, s. 13.
 2. Wolf-Gazo, “Metaphysical Presuppositions of Modern Science”, s. 15.
 3. Ömer Naci Soykan, “Felsefe Hayata Ne Yapar?”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 2013, s. 7.
 4. Soykan, “Felsefe Hayata Ne Yapar?”, s. 8.

Popüler dergi veya gazete makalesi

 1. Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, January 25, 2010, s. 68.
 2. Mendelsohn, “But Enough about Me,” s. 69.
 3. Sheryl Gay Stolberg & Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote”, New York Times, February 27, 2010, accessed February 28, 2010, http://nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.
 4. Stolberg & Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote”.

C. DİĞER FORMLAR

Kitap tanıtımı

 1. Marc McEvoy, “Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism by Paul Boghossian”, Metaphilosophy, 39, s. 145.
 2. McEvoy, “Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism”, s. 147.
 3. Kamuran Gökdağ, “Ömer Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2 (1), 2012, s. 102.
 4. Gökdağ, “İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu”, s. 102.

Tezler

 1. Roger Arriew, Ockham’s Razor: A Historical and Philosophical Analysis of Ockham’s Principle of Parsimony, PhD Thesis, Urbana-Champaign: Graduate College of the University of Illinois, 1976, s. 10.
 2. Arriew, Ockham’s Razor, s. 11.
 3. Hacı Kaya, İbn Sînâ ‘da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s. 25.
 4. Kaya, İbn Sînâ ‘da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, s. 29.

Konferans veya sempozyum sunusu

 1. Recep Alpyağıl, “Seeing Ricoeur and Islamic Philosophy as Together on Imagination”, Society for Ricoeur Studies Conference, Virginia, USA: September 30-31, 2009.
 2. Alpyağıl, “Seeing Ricoeur and Islamic Philosophy”.
 3. Fatih Özkan, “Dil ve Dünya Görüşü”, Felsefe, Edebiyat ve Değerler Sempozyumu, Kahramanmaraş: 1-3 Kasım, 2012.
 4. Özkan, “Dil ve Dünya Görüşü”.

İnternet sayfası

 1. “Aristoteles”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Aristoteles.
 2. “Aristoteles”, Erişim Tarihi: 01.01.2012, http://tr.wikipedia.org/wiki/Aristoteles.
 3. “Aristotle”, http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle.
 4. “Aristotle”, Accessed Date: 01.01.2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri