Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Semantik Analiz Yöntemi Açısından 'Nasr' Kelimesi
(The Word 'Nasr' in terms of the Method of Semantical Analysis )

Yazar : Nihat Demirkol    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 9
Sayfa : 173-189


Özet
İnsan sosyal bir varlık olduğu için tek başına yaşaması mümkün değildir. Bundan dolayı tarih boyunca her zaman topluluklar şeklinde yaşamışlardır. İlk insan olan Hz. Âdem tek başına yaşayamamış ve Allah, Hz. Havva’yı ona arkadaş olarak yaratmıştır. İnsanların topluluk şeklinde yaşamalarından dolayı da her zaman birbirine muhtaç olmuştur. Buda gerek insanların gerekse dinlerin nezdinde yardımlaşma çok önemli bir yer tutmuştur. İslam dinide yardımlaşmaya çok önem vermektedir. Bundan dolayı İslam toplumlarında da yardımlaşmaya dair pek çok kelime ortaya çıkmıştır. Bu kelimelerinden biriside “Nasr” kelimesidir. “Nasr” kelimesi yardımlaşma manasında Kur’an’da en çok kullanılan kelimelerden biridir. Nasr kelimesi de diğer pek çok kelime gibi zamanla manası değişmiştir. Çünkü birçok kelime tarihi süreç içerisinde değişime uğramaktadırlar. Lafızlar aynı olsa bile farklı yaklaşımlar ve ihtiyaçlardan dolayı pek çok kavramın terim manası değişmektedir. Bizde nasr kelimesinin eş anlamlılarını ve zıt anlamlarını tahlil ederek bu kelimenin anlam haritasını çizmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Nasr, tevfik, hızlan, semantik analiz, yöntem.

Abstract
Because man is a social being, living alone is not possible. Hence they have always lived in communities throughout history. The first human being, Hz. Adem could not live on his own and Allah, Hz. Hatice Eve as his friend. People have always needed each other because of their community life. It is a very important place for people to help in their religions. Islam attaches great importance to helping in religion. Therefore, there are many words in the Islamic societies about helping. One of these words is "Nasr". The word "Nasr" is one of the most used words in the Qur'an in terms of aid. Like Nasr, many other words have changed its meaning over time. Because many words are changing in the historical process. Even if the words are the same, the term concept of many concepts changes because of different approaches and needs. We will try to map the meaning of this balancer by analyzing the synonyms and opposite meanings of the nasr word.

Keywords
Nasr, tevfiq, hizlan, semantical analysis, method.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri