Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Semantik Analiz Yöntemi Açısından 'Tahrif' Kelimesi
(The Word 'Distortion' in terms of the Method of Semantical Analysis )

Yazar : Osman Bayraktutan    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 125-152


Özet
Bir toplumun dili o toplumun dünya görüşünü yansıtmaktadır. Bu nedenle dilde meydana gelen değişim o toplumun dünya görüşünde meydana gelen değişimi yansıtmaktadır. Kur’ân-ı Kerim de indiği toplumun dili olan Arapçayı kullanmıştır. İlâhî kelamda kullanılan kelimeler reddedilen bir inanç yapısının kültürel kodlarını taşımaktadır. Vahiy dili kullandığı kelimeleri kendi inanç yapısının semantik alanı içinde yeni bir anlam ile buluşturmuştur. Kur’ân’daki önemli kavramlardan birisi olan “tahrif” in hangi anlamlarda kullanıldığını tespit etmek, ilâhî hitabın anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Bu tespit, kavramın metin içi ve metin dışı bağlamını dikkate almak ile mümkün olacaktır. Kelimenin ilk anlamından başlayarak vahiy sürecinde kazanmış olduğu yeni anlamlara geçişinin seyrini bilmek sözden kastedileni anlamamızı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân, Tevrat, İncil, semantik, tahrif, tefsir.

Abstract
The language of each society reflects its world-view. That is the reason why changes in language reflect changes in the world-view of the same society. In Holy Qur’an Arabic, the language of the society to which it sent for is used. The words used in theological language include the cultural codes of the refused belief system. Revelation language collected the words that it uses with the semantic field of their own belief system and changed them into new meanings. To determine the different meanings of one of the most important term the ‘distortion’ in Holy Qur’an will be helpful to in understanding the theological areas. This determination will be possible in the condition of giving importance to the textual and social background of the meaning of this term. Beginning from the first usage of the word and by knowing the history of its transition to the gaining the new meanings will be helpful for us to understand what aimed by this word.

Keywords
The Qur’an, Torah, Bible, semantic, distortion, interpretation.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri