Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Molla Sadrâ’nın Tefsirinde Tasavvufî Özellikler
(Sufı Features ın Molla Sadra's Commentary )

Yazar : Mehmet Seyid Gecit    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 13
Sayfa : 51-72


Özet
Molla Sadrâ Safevî döneminde yaşamış bir felsefeci olması yanı sıra sufî bir müfessirdir. Tefsiru’l-Kur’âni’l-Kerîm adlı tefsirinde naklî ve aklî hususlara yer verdiği gibi irfan, keşf, remz gibi hususlara da yer vermiştir. Sadrâ, sahip olduğu ilmi birikiminden dolayı kelam ve felsefe gibi disiplinleri kullandığı gibi tasavvufla ilgili kavram ve konuları da incelemiş ve bunları ayetlerin anlaşılmasında istihdam etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân, Sufî, Tasavvuf, Molla Sadrâ, Tasavvufî Kavram.

Abstract
Molla Sadrah a philosopher who lived in Safavid era and sofi is commentator. Mullah Sadra’s work “Tefsiru’l-Kuranı Kerim” has a significant place in theological, philosophical, jurisprudential and mystical aspects. In his work “Tefsirul Kuran” Mullah Sadra, emphesized the importance of plenty meanings. After mentioning zaher meaning of the verses, he also interpreated them Botın(symbolicaly) Despite being shiite, he had a pen without bigotry.

Keywords
mystic, Sufism, Mullah Sadra, Quran, concept of Sufism.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri