Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arap Dili Tarihi ve Arap Dili Gramerinin (Nahiv Sarf) Ortaya Çıkış Süreci
(The Emergence Process of Arabic Language Hıstory and Arabic Grammar (Nahiv Sarf) )

Yazar : Mehmet Nuri Ayyıldız    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 13
Sayfa : 155-173


Özet
Kur’ân-i Kerîm’in dili olması yanı sıra, belagat ve fesahat açısından ulaşa bilecek en zirve seviyeye ulaşmış bir dil olan Arap dili, Sami diller arasında yer almaktadır. İslamiyet’in Arap yarım adası dışına yayılmasından sonra ve Arapların Arapça bilmeyen topluluklar ve milletlerle karşılaşması sebebiyle, hayat tarzlarında bazı değişimler, dillerinde ise bazı bozulmalar (lehn) olmuştur. Hatta bu dil bozulmaları günlük konuşmaların dışında Kur’ân-ı Kerîm’in bile yanlış okunmasına sirayet etmiştir. Daha sonra konuşmalardaki fahiş hataların yaygınlaşması üzerine dil uzmanlarının bir takım önlemler almasını zorunlu kılmıştır. Bir başka ifade ile yapılan bu hatalar Arap gramerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İlk olarak Arap dilini korumak ve Arap olmayanlara Arap dilini öğretmek amacıyla irâb ve irâb kaideleri hakkında çalışmalar ele alınmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Arap dil grameri alanında birtakım ilimler (Nahiv ve Sarf) zamanla ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Arap Dili, Gramer, Nahiv, Sarf.

Abstract
In addition to being the language of the Qur’an, the Arabic language is one of the Sami languages that has reached the highest level of eloquence and ending. After the spread of Islam beyond the Arabian peninsula, and because the Arabs encountered communities and nations that do not speak Arabic, some changes in their lifestyles and some in their tongues. Even if these language distortions are beyond their daily conversation Even the Qur'an was erroneously read. Later on, the language experts have been forced to take some measures on the spread of exorbitant mistakes in the conversation. In other words, these mistakes made the ground for the emergence of Arabic grammar. First to protect the Arabic language and to teach the Arabic language to non-Arabs irâb and irâb pedestals work on addressed taken. As a result of these studies, a number of sciences (Nahiv and Sarf) in the field of Arabic language grammar emerged in time.

Keywords
Arabic Language, Grammar, Nahiv, Sarf.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri