Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yaratılan Kitap ile İndirilen Kitap Arasındaki Dikotomik İlişki
(Dichotomic Relation between the Created Book and the Downloaded Book )

Yazar : Zeki Tan    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 17
Sayfa : 01-21


Özet
Kâinatta Allah’ın ilmi/kapsam alanı dışında hiçbir nesne yoktur. Bu tevhidî Rububi-yetin tecellisidir. Yüce Allah insanlarla iletişimini bazen vahiy bazen de nesnel/görsel dedi-ğimiz kâinat kitabı üzerinden gerçekleştirmektedir. İnsanlar bu sayede hem Allah’ı tanır hem de yeni bir paradigma/değerler dizisi inşa ederler. Allah’ın peygamberlerine indirdiği vahiy ile yarattığı kâinat arasında bir çelişkiden söz etmek mümkün değildir. Çünkü ikisinde de ontolojik birlik olduğu için, bütünlük arz etmektedir. Kur’ân kitabı ile kâinat kitabı ara-sındaki ilişkinin sağlıklı ve sahih olması halinde hem fertte hem de toplumda düzen sağla-nır. Aksi halde fertlerde zihniyet sapması, toplumda da krizlerin meydana gelmesi mukad-derdir. Kâinat kitabı için “kâinat Kur’ân'ı” kavramını kullanmak mümkündür. Çünkü kâinat-taki her varlık “okunmak” için yaratılmıştır. Bu Kur’ân'ı okumak ayrı şeydir, anlamak ve çözümlemek farklı şeylerdir. Nasıl ki vahyi anlamak her insanın görevi, tefsir etmek ise uzmanlık gerektirdiği için müfessirin görevi ise, kâinat kitabını “tefekkür” her insanın, bi-linmeyenlerini bilinir kılmak ise uzmanların işidir.

Anahtar Kelimeler
Allah, yaratma, kâinat, Kur’ân, kitap.

Abstract
There is no object in the universe other than the knowledge/scope of God. This is the manifestation of tawhidi Rububiyyat. Almighty God communicates with people through the book of the universe, which we sometimes call revelation and sometimes objective/visual. In this way, people recognize Allah and build a new paradigm/set of values. It is impossible to talk about a contradiction between the revelation that God has sent down to his prophets and the universe that he has created. Because there is ontological unity in both, it presents integrity. If the relationship between the book of the Qur'an and the book of the universe is healthy and authentic, the order is ensured in both decency and society. Otherwise, it is destined to deviate from the mindset of individuals and to have crises in society. For the book of the universe, it is possible to use the concept of “the Qur'an of the universe”. Because every being in the universe is created to be “read”. Reading this Qur'an is one thing, understanding and analyzing it are different things. As it is the duty of every person to understand revelation, and the duty of the mufassir, since exegesis requires expertise, the book of the universe “contemplation” is the work of experts to make known the unknowns of every person.

Keywords
God, creation, universe, Qur'an, book.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri