Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


El-Mefâhîmu'l-Kulliyyeti'n-Nâzıme li'l-Ameli's-Siyâsî fi'd-Dirâsâti'l-Muâsıra Kitâb "el-Mer'e ve'l-Ameli's-Siyâsî" Nemûzecen
(Macro Concepts Governing Women's Political Activities in Contemporary Books The "Women and Politics" Book as a Model )

Yazar : Isam Abdul Mola    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 22
Sayfa : 37-52


Özet
Bu çalışma, Müslüman kadın ile ilgili meseleleri incelemeyi hedeflemektedir. Bu yapılırken İslam’ın ortaya koyduğu epistemolojik paradigmanın bir parçası olan küllî kavramlara dayalı bir metodoloji ile İslam ümmetinin benzersiz kabul ettiği fikrî otoriteye riayet edilecektir. Söz konusu kavramların başında müslümanların şiarı olan tevhid kavramı gelmektedir. Bu kavram müslümanların düşünce tarzını şekillendirirDolayısıyla bu kavram da İslam’ın genel ilkeleri ile uyumlu bir şekilde kadınla ilgili meseleleri ele alma biçimini yansıtır. Sonuç olarak çalışma, İslam’ın kurucu kavramlarının Batılı kavramlardan daha farklı olduğu, dolayısıyla kadın ile ilgili meseleler ele alınırken farklı bir perspektiften değerlendirilmesi gerektiği neticesine ulaşmaktadır. Çalışmanın diğer bir neticesi ise kadın ile ilgili meseleler değerlendirilirken Ahlaki boyutun ve etki boyutunun untulmaması gerektiğidir.

Anahtar Kelimeler
Epistemolojik paradigma, kurucu felsefe, İslami kavramlar, tevhid, kadın, siyasi eylem.

Abstract
This paper discusses the importance of addressing the issues related to Muslim women in a manner that takes into account the unique reference that the Islamic Ummah (nation) upholds. An approach that needs to draw upon macro concepts-dependent-methodology; as such concepts constitute one of the most deeply-rooted and crucial pillars of the Islamic epistemological model, with the concept of Tawheed (unification or oneness of God) that characterizes the Islamic Ummah, standing at the top. A concept that goes beyond and is not limited to the outward disposition of Muslims. It rather goes into the depths of their thinking, reflecting a way in terms of which women's issues are approached in parallelism with the Islamic holistic outlook. The researcher concluded that the foundational Islamic concepts stand distinct from the Western concepts. Therefore, when it comes to discussing women's issues, it is important to uphold a methodology different from the materialistic Western man-made one. This is while bringing a value-based dimension into the discussion of studies dealing with women.

Keywords
Epistemological paradigm, governing philosophy, Islamic concepts, tawheed, women, political activity

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri