Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hukmu'l-Musâheme fi'ş-Şirkât elletî Asl Neşâtihâ Mubâh illâ Ennehâ Teteâmel bi'l-Harâm Ahyânen
(Ruling on Being a Shareholder in a Company Whose Main Field of Activity is Mubah but Sometimes Engages in Haram Activities )

Yazar : Mehmet Emin Nas    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 22
Sayfa : 53-94


Özet
Modern çağda şirketler büyük ve en önemli bir yatırım aracı olarak yerini korumaktadır. Özellikle günümüzde bireylerin gücünün yetmediği, hatta bazı ülkelerin bile aciz kalacağı büyük sermayelere sahip şirketler ortaya çıkmıştır . büyük sermaye ve etki alanına sahip bu tür şirketler faaliyet ve ürün genişlemesi gibi nedenlerden dolayı belli oranda sermayeyi belli hisselere ayırıp halka arzetmektedir. Ve bu durum günümüzde çok yaygınlık kazanmıştır. Borsada en önemli bir yatırım aracı haline gelmiştir. Dolayısıyla şirketlere katılma ve hisselerini satın alma, sermayelerini büyütme konusunda bu şirketlere yatırım yapmak dışında güvenli bir fırsat bulamayan küçük sermaye sahiplerinin en önemli hedeflerinden biri haline geldi. Bu nedenle bu tür şirketler bir çok yönden çalışma konusu olmaya devam etmektedir. Bu minvalde bizde bu çalışmamızda özellikle asil faaliyet alani mubah olan ancak bazen haram işlerle uğraşan bu tür şirketlerde hissedar olmanin hükmünü incelemeye nihayetinde hükmüne varmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Fıkıh, şirket, ortaklık, hisse, mübah, haram.

Abstract
In the modern age, companies maintain their place as a major and most important investment instrument. Especially nowadays, companies with large capitals that individuals cannot afford and even some countries are incapacitated have emerged. Such companies with large capital and sphere of influence divide a certain amount of capital into certain shares and offer them to the public for reasons such as activity and product expansion. And this situation has become very common today. It has become the most important investment tool in the stock market. Therefore, joining companies and buying their shares has become one of the most important targets of small capital owners who cannot find a safe opportunity to increase their capital other than investing in these companies. For this reason, such companies continue to be the subject of study in many ways. In this respect, in this study, we will try to examine the ruling of being a shareholder in such companies, whose main field of activity is mubah (permissible), but sometimes they are engaged in haram (forbidden) activities.

Keywords
Fiqh, company, partnership, share, mubah, haram.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri