Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cuhûd İbni'l-Esîr el-Cezerî fî İbrâz İ'câzi'n-Nazmi'l-Kur'ânî min Hilâl Kitâbih el-Câmiu'l-Kebîr
(Ibn al-Athir al-Jazari's Efforts to Reveal the Miraculousness of the Qur'anic Style Particularly in His Book Titled al-Jami' al-Kabir )

Yazar : Hayder Khaleel    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 22
Sayfa : 171-204


Özet
Kur'an nazmı, kelimeler, yapılar, anlamlar ve yöntemler açısından insanlar tarafından düzenlenen diğer nazımlardan farklıydı ve bu şahsına münhasır olan sistemiyle kuran diliyle Arapları aciz bırakıyor ve zayıf yönlerini ortaya koyuyordu. Eski ve modern çağda mucizevi Kur'an nazmına dair birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan biri de (El cami-ul kebir fi sınaati-lmanzumu min-elkelami ve-lmensuri) olarak adlandırdığı İbnü'l-Esir El-Cezerî'nin Al-Diya' kitabıydı. Bu Kitap faydaları bol, eşsiz şeylerin bir derlemesi gibidir. Kur'an-ı Kerim'in belagatinden bahsetmeye tahsis etmemiş olsa da araştırmacının Kur'an belagatiyle ilgili diğer kitaplarda ve benzerlerinde bulamayacağı şeylerden bahsetmiş ve sistemlerdeki belagat ve mucizelerin yönlerini Kur'an-ı Kerim'den canlı örnekler alarak vermiştir. Nitekim onda yer alanların neredeyse büyük çoğunluğu Kur'an belagatiyle ilgilidir, bu yüzden ondaki ifade estetiğini açıklığa kavuşturmuş, içinde gizli olan incileri ortaya çıkarmış ve okuyucunun onu anlamasını da kolaylaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kur'an-ı Kerim, mucize, belagat, İbnü'l-Esir el-Cezerî, El-Camiu'l-Kebir.

Abstract
The Qur’anic style was unique from other human writings in all respects to the point that everyone’s inability to keep up with the language of the Holy Qur’an was revealed. One of those studies that talked about this was the book ad-Diya’ by Ibn al-Athir al-Jazari, which he called (the great compiler in the making of the verses of speech and prose), and it was a book abundant in benefits and many unique things. Although he did not devote it to talking about the eloquence of the Holy Qur’an, he did mention things that were not the researcher finds it in other books like it and its counterparts that focused on Quranic eloquence, and examples of the aspects of eloquence and miracles in verses are examples from the Holy Qur’an. Indeed, almost everything in it is concerned with Quranic eloquence, so it shows what it contains the beauties of expression, makes clear the hidden pearls in it, and brings it closer to understanding.

Keywords
Holy Qur’an, miracle, eloquence, Ibn al-Athir al-Jazari, al-Jami' al-Kabir.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri