Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aristoteles’in 'Analütika Hüstera' (Kitâbu’l-Burhân) Adlı Eseri, Meşşâî Gelenekteki Yeri ve Üzerine Yazılan Şerhler
(Aristotle’s 'Posterior Analytics' (Kitab al-Burhan), Its Role in Peripatetic Tradition and Commentaries Written on )

Yazar : Ali Tekin    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 43-86


Özet
Mantık bilimi tarihte ilk defa Aristoteles tarafından sistematik bir bilim olarak ortaya konulmuştur. Mantık biliminin bütün kitapları Analütikôn Hüsterôn için, Analütikôn Hüsterôn ise nazarî ve amelî bilimlerin yani felsefenin inşası için kaleme alınmıştır. Aristoteles mantık biliminin ilk üç kitabını sonraki beş kitap için müşterek kitaplar olarak yazmıştır. Analütikôn Hüsterôn bilgi ve bilim felsefesi kitabıdır, felsefe-bilimin yöntemidir ve felsefî doğaya sahip zihnin işleyiş biçimini ele alır. Bu makalede Aristoteles’in Analütikôn Hüsterôn’unun Meşşâî mantık ve felsefe sistemindeki yeri tespit edilecek, eser farklı açılardan tanıtılacak ve eser üzerine yazılan şerhlerin bir listesi verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Aristoteles, Analütika Hüstera, Meşşâî gelenek, mantık, burhân, bilgi teorisi, bilim felsefesi.

Abstract
Logic was put forward a systematical science by Aristotle at first. All of logical books were written for Posterior Analytics and Posterior Analytics was written for theoretical and practical sciences namely philosophy. Aristotle wrote first three books of logic for common usage of other five books. Posterior Analytics is a book of theory of knowledge and theory of science. It is method of philosophy and mention style of functioning of philosophical mind. In this article position of Posterior Analytics in Peripatetic logic and philosophy will be determined, the book will be introduced from different ways and listed the commentaries on this book.

Keywords
Aristotle, Posterior Analytics, Peripatetic tradition, logic, demonstration, theory of knowledge, ph

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri