Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hasan el-Benna ve Müslüman Kardeşler
(Hassan al-Banna and the Muslim Brotherhood )

Yazar : Fatma Pınar    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 133-153


Özet
Hasan el-Benna çevresinde olup bitenlere duyarsız kalmayan bir insandır. Ömrünü Müslüman toplumları, içinde bulunduğu bunalımdan kurtarmaya adamıştır. Çözüm yolunu ise Kur’an’ın hakiki anlamda anlaşılması ve hükümleriyle hükmedilmesinde bulmuş, bu sebeple tüm enerjisini bu yönde harcamıştır. Öncelikle insanların güvenini kazanan Benna, onları eğitmeye ve etrafında olup bitenler hakkında haberdar etmeye çalışmıştır. Bu çabaları da sonuç vermiş, bilinçli ve imanlı bir gençlik Benna sayesinde teşekkül etmiştir. Ardından bu gençlerin istekleri doğrultusunda Müslüman Kardeşler Cemiyetini kurmuştur. Bu mücadele cemiyetin kurulmasıyla birlikte resmi bir hüviyet kazanmış ve uyulması gereken bir takım prensipler ve ilkeler belirlemiştir. Belli bir program çerçevesinde hareket eden cemiyet halk arasında itibar görmüş ve üye sayısı her geçen gün katlanarak artmıştır. Başta Filistin davasının öncülüğünü yapmak gibi birçok alanda Müslümanların menfaati için mücadele vermiş ve bu noktada da başarılı olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Müslüman Kardeşler, cemiyet, prensip, faaliyet, siyaset.

Abstract
Hassan al-Banna is around a bit which is not insensitive to those people. Life of the Muslim community is dedicated to the crisis in which the rescue. Be understood in the sense that if the solutions found in judging the authenticity of the Qur'an and the provisions were therefore spend all your energy in that direction. First of winning people's trust Benne, to educate them and tried to stay informed about what is happening is around. Gave the results of his efforts, has been formed through a conscious and faithful youth Banna. Then in accordance with the wishes of these young people established the Muslim Brotherhood. This struggle has gained an official with the establishment of community identity and a set of principles and guidelines that must be followed has been determined. As seen moving among the people in a particular community within a program and the number of members has increased exponentially every day. Particularly as the pioneer of the Palestinian cause had to fight for the interests of Muslims in many areas and has also been successful at this point.

Keywords
Muslim Brotherhood, society, principle, operations, politics.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri