Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Maveraünnehir'de Şiiliğin Tarihi: Sâmânîlerin Çöküşünden Moğolların Gelişine Kadar (616-1219)
(History of Shiism in Transoxiana: From Slump of Samanids to Arrival of Mongols (616-1219) )

Yazar : Ali Ğofrânî   Çeviren  Şahin Ahmetoğlu
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 221-237


Özet
Sâmânîlerin çöküşünden sonra Horasan’ın doğusundaki Mâverâünnehir platosunda, Türk Müslüman kavimlerinden olan Karahanlıların iki asır önceden başlayan yönetimi Moğolların bölgeye hücumundan yedi yıl öncesine (389/609-999/1213) kadar devam etti. Hicri V. ve VI. yüzyıllarda Alevî Seyitleri ve Şiî-İsmâilîler sosyo-politik, kültürel, ekonomik gibi birçok özel sebeple Mâverâünnehir’e geldiler ve bu bölgeye yerleştiler. Bu makalede, bahsi geçen yüzyıllarda Şiî fırkalarının Mâverâünnehir’deki yayılışları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Mâverâünnehir, Karahanlılar, Alevî Seyitleri, Şiîlik, İsmâiliyye.

Abstract
After the downfall of Samanids, in the Transoxiana step easterward of Khorasan, governance of Karakhanids whom one of Turkish-Islamic peoples began two centuries ago and continued until seven years before than Mongols’ attacks to the region (609-1213). In 5th and 6th centuries of the Hegira Alawi Sayyids and Shiite Ismailis have come to Transoxiana by many causes such as socio-political, cultural, economic and they have located to this region. In this article, it will be examined deployment of Shiite parties towards Transoxiana in aforementioned centuries.

Keywords
Transoxiana, Karakhanid, Alawi Sayyids, Shiism, Ismailia.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri