Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ayet Kavramının Semantik Tahlili
(Semantic Analysis of the Concept Verses )

Yazar : Mahmut Sönmez    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7
Sayfa : 135-170


Özet
Kur’an-ı Kerim, insana Rabbini tanıtan, yaratılış gayesini öğreten, ona dünyevi ve uhrevi saadetine vesile olacak yolları talim eden Yüce Allah’ın tüm insanlığa gönderdiği son ilahi mesajdır. Arapça olarak indirilmiş bu ilahi mesaj, okunmak, anlaşılmak ve hayata tatbik edilmek üzere gönderilmiştir. Şüphesiz bu ilahi vahyi anlamak ve yaşamak sadece Arapların değil, Arap olmayanların da en temel görevidir. Dolayısıyla günümüzde Kur’an-ı Kerim terminolojisinin doğru anlaşılması için dilde meydana gelen anlam hareketlerini ortaya koymak ve Kur’an’ın kavramlarını, semantik bir metotla incelemek Kur’an’ın doğru bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu amaçla biz de bu çalışmada Kur’an-ı Kerim’de ki “ayet” kavramını semantik yöntemle ele alarak bu kavramın etimolojik yapısını inceledik. Bu kelimenin sözlükte, "açık alamet, nişan ve emare” anlamlarına geldiğini; Kur’ân'ın bu kavrama, “delil, bürhan, mu’cize ve ibret" gibi anlamlar kazandırdığını ve yine "vahy, necm, sultan, beyyinât ve besâir” gibi kelimelerin de Kur'ân’da âyet manasını ifade etmek için kullanıldıklarını tesbit ettik.

Anahtar Kelimeler
Kur'an, ayet, delil, mucize, semantik analiz.

Abstract
Quran, introducing people to the Lord, teach the purpose of creation, it will be the occasion to practice worldly and otherworldly bliss ways that Almighty God is the last divine message sent to all mankind. reduced this divine message in Arabic, to read, to understand, and was sent away to be applied to life. Surely I understand this divine revelation and experience of not only Arab, non-Arab is the most basic tasks. Thus, today the terminology of the Holy Kor’an in a language in order to understand the correct meaning to reveal the movement occurred and the Koran concepts, examine the semantic method will help to understand the Quran correctly. To this end we work in this Holy Kor’an in the "verse" with semantic concepts by addressing the way we examine the structure of the etymology of this concept. This word in the dictionary, "clear signs of engagement and circumstantial evidence" that came to the meaning, the Quran this concept, "evidence, Burhan, miracles and signs such as" meanings save it and still "revelation, necmi, sultan, beyyinât and Bashar" We discovered that they used such words to express the meaning of the verses in the Quran.

Keywords
Quran, verse, evidence, miracle, semantic analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri