İFDER 15

Hızlı Erişim


2020 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
7


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%87

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlahiyat Lisans Programları İçin Öğrenme Çıktılarının Hazırlanması [Arapça]
(Formulating Learning Outcomes for Undergraduate Islamic Sciences Programs [Arabic] )

Yazar : Mohammad Jaber Thalji    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 1
Sayfa : 135-179


Özet
“Öğrenme çıktıları” öğrenme sürecinden üretilmiş kapasite ve trendleri tanımlamaktadır. Bu çıktılar yakın zamanda ya da uzun süreli döneminde çeşitli araçlar yoluyla ölçülebilir. "öğrenme çıktıları" yazılması ve uygulama süreçleri programlarının akreditasyonu ve kalite güvencesine ulaşabilmek için bir ana kriter olup, Yirmi Birinci Yüzyılda yüksek öğrenim kurumlarında etkilerini önemli ölçüde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, lisans seviyesindeki İslami bilimler programları için öğrenme çıktılarının yazma kuralları belirtilmektedir. Bu amacı gerçekleşmek için, öğrenme çıktılarının ifade elemanları, öğrenme alanları ve düzeyleri, çıktıların değerlendirme araçları ve İslami bilimler programları ve derslerinin öğrenme çıktılarını gösterilen matris hazırlanması konuları ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Öğrenme çıktıları, kalite güvencesi, öğrenme ölçütleri ve akademik akreditasyon.

Abstract
“Learning outcomes” define capacities and trends that must be produced from learning process. These outcomes can be measured through a variety tools during the near or long period of time. İts formulation, implementation and measuring are main criteria for quality assurance and accreditation processes, which effects have appeared significantly in higher education institutions in the twenty-first century. Hence this study aims to clarify the learning outcomes formulating steps for for BA Islamic sciences programs. In order to achieve this objective study addresses: components of learning outcomes formula, their relationship to learning levels, methods of measuring learning outcomes, Matrix of learning outcomes for programs and lessons by applied models on Islamic sciences pgograms.

Keywords
Learning outcomes, quality assurance, learning assessment tools and academic accreditation.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261251
Eposta : ifder.editor@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri