Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Antikçağ Mitolojisinde Melankoli
(Melancholia in Ancient Mythology )

Yazar : Rumeysa Seven    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 11
Sayfa : 31-53


Özet
Melankoli, bugün karşılığı olarak gösterilen ve aklımıza geldiği ilk şekliyle hüzün ya da kara sevdadan daha derin ve kapsamlı bir anlam içerir. Bunda, sahip olduğu kadim tarihin de etkisi büyüktür. Bir kavram olarak “melankoli” ilk kez M.Ö. IV. yy’da Yunanistan’da karşımıza çıkar. Antik Yunan mitolojisi ve Homeros destanları, ruhbilim araştırmalarının ilk yazılı kaynağı olarak kabul edilir. Bu destanlarda tanrıların ve kahramanların diyalogları, yaşam tarzları, öfkeleri, hezeyanları, hastalıkları ve hatta tedavi önerileri melankoli araştırmalarına binlerce yıldır ışık tutmuştur. Genellikle tanrısal gazaba uğramış insanlarda görülen mitolojik melankoli/psikoz örnekleri, tarih boyunca tanrı-insan ilişkilerini anlamada önemli ipuçları vermektedir. Bu çalışmada, öncelikle Yunan mitolojisi bağlamında Homeros destanındaki melankolik betimlemeleri tespit edeceğiz. Daha sonra Babil astrolojisindeki insan-gezegen etkileşimine dayanarak, antik dünyada Satürn ile melankoli arasında nasıl bir ilişki kurulduğunu anlamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Melankoli, mitoloji, psikoloji, Satürn, Homeros.

Abstract
Melancholia has a deeper and more comprehensive meaning than sadness or blind love, which has been shown as its word meaning today and in the first form in which we have come to our mind. In this, the influence of ancient history is also great. As a term “melancholia” was firstly mentioned in BCE IV. century in Ancient Greece. As a term, the first definition of melancholia was encountered the Aphorisms of Hippocrates. Ancient Greek mythology and Homeric epics are considered the first written sources of psychological research. In these epics, the dialogues of the gods and heroes, their lifestyles, angers, delusions, illnesses and even treatment suggestions have shed light on melancholic research for thousands of years. Examples of mythological melancholia / psychosis, generally seen in people who had fell divine wrath, have provided important signs throughout the history of god-human relationships. In this article, firstly based on Greek mythology, we will determine the melancholic descriptions in Homeric epics. After this, we will try to understand to how have been contact a relation between Saturn and melancholia regarding human-planet interaction in Babylonian astrology.

Keywords
Melancholia, mythology, psychology, Saturn, Homeros.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri