Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tabiî Süreçlerin Yasa ve Hür İrade Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Natural Processes in Terms of Law and Free Will )

Yazar : Mehmet Latif Bakış    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 22
Sayfa : 01-18


Özet
Yunancada “Tanrı” anlamına gelen theo ve “adalet” anlamına gelen dyke kavramlarının bir araya getirilerek kullanımından oluşan ve “Tanrısal Adalet” anlamında kullanılan theodice (teodise) meselesi din ve felsefe’nin, özellikle de Din Felsefesi’nin en önemli problemleri arasında yer almaktadır. Söz konusu problem, “iyi-kötü” dikotomisi üzerinden gelişmektedir. Bilhassa kötülüğün varlığının sorun olarak odağa alınması, “mutlak iyi” olan Tanrı’nın varlığıyla ilişkilendirilmekte; böyle bir varlığın bulunduğu âlemde kötülüğün var olmaması gerektiği kanaati ileri sürülmektedir. Nitekim aynı nedenden dolayı teodise (Tanrısal adalet) kavramı kimi zaman –yanlış bir anlam yüklemeyle- “kötülük” meselesi olarak da anılmaktadır. Bunda, David Hume’un birtakım ateistik düşünce ve yaklaşımlara ait görüşleri dile getirirken kullandığı mantıksal metodun etkisinin olduğu da düşünülmektedir. Zira Hume’un konuyu ele alış biçiminde “kötülük” ve “Tanrı” kavramlarının bir arada düşünülmesi sorunlu görülmekte; hatta aynı gerekçeyle “Tanrı”nın varlığının şüpheli ve saçma olduğuna dair yaklaşımlar da seslendirilmektedir. Haliyle bu husus, ateistik yaklaşımlara güçlü bir gerekçe oluşturmuş görünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Tanrı, teodise, kötülük, tabiat, hürriyet.

Abstract
The issue of theodicy, which is used in the meaning of "Divine Justice", which is formed by combining the concepts of theo meaning "God" in Greek and dyke meaning "justice", is among the most important problems of both religion and philosophy. Especially the issue of theodicy, which is a top priority issue of the Philosophy of Religion, which deals with relatively specific issues. It is also known as the “evil” issue with a slightly wrong use- due to the attitude of those who prefer to approach the realm of existence through the concept of “evil”. The way in which the problem of evil is questioned and the reasoning to present God's justice and existence as a doubtful and absurd fact has prepared a strong ground for my aesthetics. as are; This attitude is seen as a justification for the denial and depression of the events taking place in nature with a pessimistic attitude.

Keywords
God, theodicy, evil, nature, freedom.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri