Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı, C.11-17
(Long Commentary on the Metaphysics: The Book Alpha Meizon, C.11-17 )

Yazar : İbn Rüşd   Çeviren  Entelekya
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7
Sayfa : 01-36


Özet
Ortaçağ’ın en büyük Aristoteles yorumcusu olarak kabul edilen İbn Rüşd, büyük filozofun hemen hemen bütün eserlerine küçük, orta ve büyük olmak üzere üç şekilde şerh yazmıştır. Bu şerhler erken dönemde İbranice ve Latinceye çevrilmiş ve hem Ortaçağ Avrupa felsefesini hem de Yahudi düşüncesini derinden etkilemiştir. Batıda İbn Rüşd’ün etkisi, İbn Rüşdçülük akımı altında bütün Avrupayı sarmıştur. Elinizdeki metin, Metafizik eserine yazılan büyük şerhin ikinci (aslında birinci) kitabı olan ‘Büyük Alfa Kitabı’nın bazı kısımlarından oluşmaktadır. Bu kitabın ilk kısımlarının ne Arapça çevirisi ne de şerhi elimizde bulunmaktadır. Bunun yanında, Latince ve İbranice çevirilerinde de büyük şerhin eksik kısımlarına henüz rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Aristoteles, İbn Rüşd, metafizik, şerh, neden, ilke, element.

Abstract
Averroes, who is accepted the greatest commentator of Aristotle in the Midle Ages, has written commentaries on almost all works of the great philosopher in three manners at short, middle and long. These commentaries have been translated into Hebrew and Latin in early period, and have influenced deeply both Middle Ages European philosophy and Jewish thought. In the West, Averroes’ influence has pervaded the whole Europe under the name of Averroism. The present text has been composed of the commentaries on some parts of the ‘Book Alpha Meizon’, the second (in fact first) book of the long commentary on the Metaphysics. Neither has been in our hands Arabic translation of early parts of this book nor has its commentary. In addition, missing parts of this long commentary have not yet been encountered in Hebrew and Latin translations.

Keywords
Aristotle, Averroes, metaphysics, commentary, cause, principle, element.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri