Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


21 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı
Mehmet Masatoğlu

Iğdır  2023/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHalit Hakkı  
Conception of God in Modernity and Reply Ss, 01-28
Modernitede Tanrı Anlayışı ve Karşı Cevap

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed Mohammed al-Daghaishi  
Muceddidû'l-Yemîn beyne't-Tehavvul ani'z-Zeydiyye ve'l-Bekâ' Fîhâ Ss, 29-58
Renovators of Yemen between Converting from Zaydism and Staying in It

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri Ayyıldız  
İslâm Hukukuna Göre Savaş Hukuku Ss, 59-84
Law of War According to Islamic Law

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Havva Karataş  
Zühd Kavramının Serüveni ve İlk Mutezilî Zühd Misalleri Ss, 85-111
The Journey of the Word of Zuhd and Examples of the First Zahid Mu‘tazili Followers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin Doğru  
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Bütünleştiricilik Noktasında Rol Modelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma Ss, 113-141
A Qualitative Study on Religious Culture and Moral Knowledge Teachers' Role Modeling at the Point of Integration

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulaziz Muhammed  
Mevkıfu'l-Hâfız İbn Hacer el-Askalânî mine'-Ehâdîsi'l-Muntekıde fî Sahîhi'l-Buhârî: Dirâse Nakdiyye Ss, 143-163
Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani’s Opinion on the Critical Hadiths in Sahih al-Bukhari: A Critical Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Deri  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hasan Gümüşoğlu, 'İnanç ve Jön Türk Temelinde Türk Modernizmi' Ss, 165-168
Book Review: 'İnanç ve Jön Türk Temelinde Türk Modernizmi' by Hasan Gümüşoğlu

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri