Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2017/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRené Descartes Çeviren: Entelekya  
İnsan Zihninin yahut Rasyonel Ruhun Açıklanması Ss, 01-08
An Explanation of Human Mind or Rational Soul

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre Akbay & Muhammet Caner Ilgaroğlu  
Islam and the West: The Description of Philosophy and Science Produced by Two Civilizations in terms of Their Aims and Results Ss, 09-25
İslâm ve Batı: İki Medeniyetin Ürettiği Felsefe ve Bilimin Gaye ve Sonuçları Bakımından Tasviri

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Altuner  
Rönesans ve Modern Dönemde Değerlerin Teolojik, Metafizik ve Bilimsel Açıdan Konumu Ss, 27-38
Status of Values as to Theological, Metaphysical and Scientific in the Renaissance and Modern Era

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaaddin Yanardağ  
Örf ve Adetler Sosyolojisi Ss, 39-63
Sociology of Manners and Customs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Özdil  
İsmail Gaspıralı Perspektifinde Din Ss, 65-84
Religion in the Perspective of Ismail Gasprisnki

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şadi Eren  
Kur'an Işığında Milli ve Manevi Bir Değer: Cesaret Ss, 85-99
A National and Spiritual Value in the Light of the Qur'an: Courage

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Tevbe Sûresi 31. Ayet Bağlamında Rabb Edinme Meselesi Ss, 101-119
The Question of Acquiring the Lord in the Context of Surah Tawba, Verse 31

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Seyid Gecit  
Kur’ân’da Şehitlik Ss, 121-144
Martyrdom in the Qur'an

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Yıldırım & Menşure Dumluca  
Tokat Mevlevîhanesi'nde Bulunan Sivas Yöresi Halı Seccadeleri Ss, 145-170
The Rugs of Sivas Region in Tokat Mawlawikhana

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kur'an-ı Kerim Derslerinin Toplu/Koro Halinde Okutulmasının Avantajları ve Dezavantajları Ss, 145-171
Advantages and Disadvantages of Correcting the Quran in the Collection/Corrosion

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat Demirkol  
Semantik Analiz Yöntemi Açısından 'Nasr' Kelimesi Ss, 173-189
The Word 'Nasr' in terms of the Method of Semantical Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin Yurt  
İ‘câzu’l-Kur’ân İlminin Mahiyeti, Tanımı ve Genel Hatlarıyla Tarihsel Süreci Ss, 191-226
The Nature of Science of Ijaz al-Quran, Its Definition and Baselines of Its Historical Process

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Gül  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mustafa Öztoprak, 'Bedîüzzamân Saîd Nursî’nin Hadis Anlayışı' Ss, 227-236
Book Review: 'Bedîüzzamân Saîd Nursî’nin Hadis Anlayışı' by Mustafa Öztoprak

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri