Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2017/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAristoteles Çeviren: Entelekya  
Metafizik: Lambda Kitabı, 9 Ss, 01-07
Metaphysics: The Book Lambda, 9

Özet | Abstract | Tam Metin |

Themistios Çeviren: Entelekya  
Metafizik, Lambda Kitabı Yorumu, 9 Ss, 09-15
Pharaphrase of the Metaphysics Book Lambda, 9

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali İpek  
Ortaçağda Ararat Bölgesinin En Değerli Ürünü: Kırmız Ss, 17-28
Cochineal: The Most Precious Product of Ararat Region in the Middle Ages

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhalim Oflaz  
Mehmet Akif’in Âsım’ın Nesli Projesine İlham Kaynağı Olduğu Düşünülen Sahabe: Âsım b. Sâbit’in Portresi Ss, 29-43
The Assumed Companion of Mehmet Akif as the Inspiration Source for the Project of Asım's Generation: The Portrait of Asım b. Sabit

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Emin Seyhan  
Kıyamet Öncesi Seddi Delecek Ye’cûc ve Me’cûc’un Nasıl Helak Edileceğine İlişkin Hadisler Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 45-83
A Study on the Hadiths Telling That Gog and Magog Piercing the Wall How to Be Destroyed Before the Resurrection

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Tan  
Kur’ân Öncesi Toplumda Kız Çocukları İle İlgili Yanlış Tutumlar ve Hz. Fatıma Prototipi Üzerinden İlişkilerin Yeniden İnşası Ss, 85-104
Wrong Attitudes about Girls in Pre-Qur'an Society and Reconstruction of Relations on the Fatima Prototype

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Sönmez  
Eğitim-Çevre İlişkisi Ss, 105-124
Education-Environment Relation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Semantik Analiz Yöntemi Açısından 'Tahrif' Kelimesi Ss, 125-152
The Word 'Distortion' in terms of the Method of Semantical Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin Yurt  
Fahruddîn er-Râzî’ye Göre Mucize (Mefâtihu’l-Gayb Tefsîri Çerçevesinde) Ss, 195-219
The Miracle According to Fakhruddin ar-Razi (In Frame of Mafatih al-Ghayb’s Interpretation)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Özkan  
Duns Scotus’ta Varlığın Tek Anlamlılığı Ss, 221-228
Monosemy of Being in Duns Scotus

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri