Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
Ali SEVDİ & Adem ERYİĞİT

Editör Yardımcısı
Cihangir ECER & Abdullah ÖZÜÇALIŞIR

Iğdır  2020/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenZehra Özbek Ahmet Bostancı  
Arap Dilinde Geçmiş Zaman Olumsuzluk Edatları ve Mukayeseleri Ss, 1-20
Past Tense Negations in Arabic Language and Comparative Analyses of Them

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Özüçalışır  
Tefsirlerde Hırsızlık Haddi Ss, 21-47
Hadd of Theft in Commentary

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Ali  
Erzurum Tarihi ve Alimleri Ss, 49-69
The History of the City of Arzurum end Those Scholars Connected To It

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Sevdi  
Ebu’l-Abbâs Sa‘leb’in “el-Mecâlis” Adlı Eserinde Kûfe Dil Ekolü ile İlgili Kullandığı Kavramlar Ss, 71-107
Related Concepts Used By Ebu’l Abbas Saleb About the Kufa Language School in His Al-Majalis Boook

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Toprak  
Erzurumlu İbrahim Hakkı Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 109-123
An Assessment About Erzurumlu İbrahim Hakkı

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer Marangozoğlu  
Ahmed Kuşeyrî Süheyl’in Müfessir Adlı Eseri Bağlamında Tefsir ve Müfessirin Önemi Ss, 125-147
The Importance of Tafsir and The Interpreter ın The Context of Ahmad Kushayrî Suhayl's Work Called Al Mufassir

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri