Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı
Mustafa Karatay

Iğdır  2021/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSedat Yıldırım & Hüseyin Yıldız  
Hâkim et-Tirmizî ve Kitâbü’l-İhtiyâtât Adlı Eseri Ss, 01-24
Hakim al-Tirmizi and His Work Kitab al-Ihtiyatat

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayder Khaleel & Adem Eryiğit  
Et-Tevcîhu’l-Lugavî ve’n-Nahvî l’İnfirâdât Hibetullâh bin Ca’fer fi’l-Kırââti’l-Kur’âniyye Ss, 25-44
Linguistic and Grammatical Guidance for Hebatullah bin Ja'far's Singularities in the Qur'anic Readings

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Tan  
Tarihin Tanıklığına Başvurmada Bir Prototip: Fuat Sezgin Ss, 45-66
A Prototype in Applying to the Testimony of History: Fuat Sezgin

Özet | Abstract | Tam Metin |

Subhî Mahmasânî Çeviren: Ercan Eser  
Bağdat’ın Kâdî Kudâtı ve İslam Fıkhındaki Etkisi Ss, 67-87
Baghdad's Qadi al-Qudat and Its Influence on Islamic Jurisprudence

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Büşra Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İoanna Kuçuradi, 'İnsan ve Değerleri' Ss, 89-94
Book Review: 'İnsan ve Değerleri' by İoanna Kuçuradi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri