Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2 SayıEditör
Fatih Özkan & İlyas Altuner & Hacı Kaya

Editör Yardımcısı


Iğdır  2013/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİbn Rüşd Çeviren: Entelekya  
Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı, C.1-10 Ss, 01-40
Long Commentary on the Metaphysics: The Book Alpha Meizon, C.1-10

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilmi Karaağaç  
İlk Dönem Fütüvvetnâmelerine Göre Ahîliğin İtikâdî Temelleri Ss, 41-70
Faith Basis of the Akhi-Order According to Early Futuwwatnamahs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Çakmak  
Velilerin Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programına Yönelik Tutum Ölçeği Ss, 71-97
Attitude Scale of Parents towards High School Religion and Ethics Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Tan  
Toplumsal Kalkınmada Bilginin ve Kültürün İmkânları Boyutunun İncelenmesi Ss, 99-142
An Examination on Dimension of Informational and Cultural Opportunities in Social Development

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Öztoprak  
Hadis İlminin Endülüs'e Girişi Ss, 143-163
Entering Hadith to Andalusia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kudrat Artikbaev  
Ahmed b. Hanbel'in 'Müsned' Adlı Eseri Üzerine Bazı Mülahazalar Ss, 165-178
Some Observations on Ahmad ibn Hanbal's Work Titled 'Musnad'

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım Mudîr Şâneçî Çeviren: Şahin Ahmetoğlu  
Dinler ve Mezhepler Tarihine Bir Bakış Ss, 179-209
An Overview to the History of Religions and Sects

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Bilgen  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yusuf Güneş, 'Peygamber Ölçülerinde İletişim Ahlâkı' Ss, 211-223
Book Review: 'Peygamber Ölçülerinde İletişim Ahlâkı' by Yusuf Güneş

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mansur Teyfurov  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ebu’l-Hasan Muhammed b. Abdillah el-Varrâk, 'İlelu’n-Nahv' Ss, 225-232
Book Review: 'Ilal al-Nahw' by Abu al-Hasan Muhammad b. Abdillah al-Warraq

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mansur Teyfurov  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ziya Bünyadov, 'Kur'an-ı Kerim' Ss, 233-236
Book Review: 'Al-Quran al-Karim' by Ziya Bünyadov

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed Midhat Ahmed Midhat Çeviren: İlyas Altuner  
Hazırlama: Mektûb ve Teşekkür Ss, 237-238
Nostalgia: Letter and Thanking

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri