Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 SayıEditör
İlyas Altuner

Editör Yardımcısı
Mustafa Karatay

Iğdır  2022/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMünir Ecer & Eyup Şimşek  
Fâtımî Hutbelerinin Eğitim Açısından İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması Ss, 01-30
Examination of Fatimid Sermons in terms of Education: A Content Analysis Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmad Al-Saadi  
Menhec Umar bin el-Hattâb fi't-Teâmul maa't-Terki'n-Nebevî Ss, 31-49
The Approach of Omar Ibn al-Khattab in Dealing with the Prophet’s Tark (Neglection of Some Matters)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Başcı  
İlahi Teklif Açısından Emanet Kavramının İşaret Ettiği Anlamlar Ss, 51-75
Meanings Referred by the Concept of Trust in terms of Divine Test

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faysal Ahmad  
Buhârî’nin et-Tarîhu’l-Kebîr’inde Rivayet Ettiği Hadislerle İlgili Dârekutnî’nin İlzamları Ss, 77-102
The Corrections of al-Daraqutni Related to the Narrated Hadiths in al-Tarikh al-Kabir of al-Bukhari

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin Arvasi  
Arap Dilinde Hadisle İstişhad ve Şemseddin es-Sivâsî’nin Hallü Meâkıdi’l-Kavâid Adlı Eserinde İstişhad Edilen Hadislerin Tahlili Ss, 103-115
Istishhad with Hadith in Arabic Language and Analysis of Hadiths Done Istishhad in Shams al-Din al-Sivasi's Hall Ma'aqid al-Qawaid

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hassan el-Hafidi  
Edebiyye Nusûsi'-Salavât alâ Rasûlillâh ve't-Tahlîlu'l-Lugavî ve'l-Uslûbî li-Saygihâ Ss, 117-154
Literary Texts of Prayers on the Messenger of God and Linguistic and Stylistic Analysis for Its Forms

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri