Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 SayıEditör
Fatih Özkan & İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2015/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMiskeveyh Çeviren: Entelekya  
Adâletin Mahiyeti Üzerine Ss, 01-26
Treatise on Essence of Justice

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kevser Çelik  
Politik Alanda Dinin Yönetsel Kontrol İdeolojisine Dönüştürülmesi Ss, 27-61
Transforming Religion to Ideology of Managerial Control in the Political Field

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Demir  
İslam Ceza Hukukunda Cezaların Geçmişe Yürürlülüğü Ss, 63-98
Retroactivity of the Penalties in Islamic Criminal Law

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Semantik Analiz Yöntemi Açısından 'Tevâtür' Kavramı Ss, 99-119
The Concept 'Rumor' in terms of Semantic Analysis Method

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fazlı Arslan  
Ziya Gökalp’in Fârâbi ile Sorunu Neydi? Ss, 121-131
What was Ziya Gokalp's Problem with al-Farabi?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Pınar  
Hasan el-Benna ve Müslüman Kardeşler Ss, 133-153
Hassan al-Banna and the Muslim Brotherhood

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Ertuğrul  
Belâgatta Meânî İlmi Ss, 155-180
Semantics in Arabic Rhetoric

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Koç  
İskoçya Ulusal Kütüphanesi’nde Kayıtlı Din Psikolojisi ile İlgili Kaynaklar (1925-2013) Üzerine Bibliyografik Bir Araştırma Ss, 181-220
A Bibliographic Research on the Psychology of Religion Resources (1925-2013) in National Library of Scotland

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Ğofrânî Çeviren: Şahin Ahmetoğlu  
Maveraünnehir'de Şiiliğin Tarihi: Sâmânîlerin Çöküşünden Moğolların Gelişine Kadar (616-1219) Ss, 221-237
History of Shiism in Transoxiana: From Slump of Samanids to Arrival of Mongols (616-1219)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Remziye Altuner  
Iğdır’da Kutlu Doğum Paneli: Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlâkı Ss, 239-242
Meeting: Iğdır’da Kutlu Doğum Paneli: Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlâkı

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri