Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Mehmet Nuri Ayyıldız

Editör Yardımcısı
Nihat Demirkol

Iğdır  2019/1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSümeyye İslamoğlu Hamza Ermiş  
Ebu Hayyân et-Tevhidî’nin “el-İmtâ’ ve’l-Mu’ânese” Adlı Eseri Bağlamında Nazım ve Nesir Mukayesesi Ss, 01-16
The Comparison of Poetry and Prose in the Context of al-‘İmtâ’ ve’l-Mu’ânese’ Book by Abu Hayyan al-Tawhidi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat Yıldırım  
Abdullah b. Vehb b. Müslim’e (d. 125/197- v. 742/812) Ait Muvatta'nın Kitâbu'l-Muhârebe Bölümü Ss, 17-50
The Section of Kitâb al-Muhârabah in Abdullah b. Wahb b. Muslim’s (B. 125/197- D. 742/812) al-Muwatta

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Seyid Gecit  
Molla Sadrâ’nın Tefsirinde Tasavvufî Özellikler Ss, 51-72
Sufı Features ın Molla Sadra's Commentary

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Yusuf  
Yahya b. Hamza'nın, Zecacının (Cumel) İsımli Kıtabına Karşı İtirazlarının Toplaması ve Çalışması Ss, 73-91
The objections of Yahya bin Hamza Al-Alawi on Al-Zajjaji in his book (The Sentences), a gathering and study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Asif Adilov Esra Atmaca  
Azerbaycan'ın Fethi Sonrası Bölgeye Yerleşen Müs-lüman Arap Kabileleri: Revvâdîler Örneği Ss, 93-114
Arab Tribes Settled In The Region After The Con-quest of Azerbaijan: In The Sample Of Rawwadid

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sümeyye Yaman Mehmet Memiş  
Üsküdar Nasûhî Mehmet Efendi Camii Hazîresi'nde Yer Alan Tarih Düşürülmüş Şâhideler Ss, 115-154
Chronogramed Gravestones in the Uskudar Nasuhi Mehmet Efendi Mosque Cemetery

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri Ayyıldız  
Arap Dili Tarihi ve Arap Dili Gramerinin (Nahiv Sarf) Ortaya Çıkış Süreci Ss, 155-173
The Emergence Process of Arabic Language Hıstory and Arabic Grammar (Nahiv Sarf)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şuayip Karataş  
Kur’ân’ın Mekke Müşriklerinin Melek Algısına Müdahalesi Ss, 175-202
Quran’s Interpretation on How Maccan Pagans Perceived Angels

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri