Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Fatih Özkan & İlyas Altuner

Editör Yardımcısı


Iğdır  2015/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFârâbî Çeviren: Entelekya  
Retorik Ss, 01-21
Rhetoric

Özet | Abstract | Tam Metin |

Antâkî & İsfizârî Çeviren: Entelekya  
Tanrının İnayeti Bağlamında Evrenin Ebedîliği Ss, 23-29
Eternity of the World Based on God’s Generosity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Evren  
Locke ve Rousseau’nun Doğa Durumu ve Mülkiyet Anlayışlarının Karşılaştırılması Ss, 31-44
Comparison of Locke's and Rousseau's Conceptions of the State of Nature and the Property

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Altuner  
Upanişad Metinlerinde Varlık Düşüncesi Ss, 45-54
Existence Thought in Upanishad Texts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Özkan  
Modern Dönemde Din-Bilim İlişkisi Ss, 55-67
Relation of Religion and Science in Modern Period

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülkadir Tekin  
Süfyan es-Sevrî’nin Usûlü Fıkhının Genel Özellikleri Ss, 69-102
General Characteristics of Sufyan al-Thawri’s Method of Fiqh

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Akgün  
Tefekkür ve Tefekküre Engel Durumlar Ss, 103-117
Thought and Obstacles against Thought

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal Işık  
Arapça ile Türkçe Arasındaki Temel Farklılıklar Ss, 119-146
Basic Differences between Turkish and Arabic Languages

Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Oğuz  
Arap Dilinde Muarrab Kelimelerin Tespiti Ss, 147-161
Determining Muarrab Words in Arabic Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Koyuncu  
Allah’ın Hayy ve Kayyum Sıfatlarının Kelâm Bağlamında Değerlendirilmesi Ss, 163-182
Consideration of God’s Attributes Hayy and Qayyum within the Context of Kalam

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Gül  
Muâz b. Cebel’in Yemen’e Gönderilmesiyle İlişkilendirilen Rivâyetlerin Şekil Yönünden Tahlili Ss, 183-208
Analysis of the Narrations Associated with Sending Muâz b. Jabal to Yemen in terms of Form

Özet | Abstract | Tam Metin |

Resûl Ca'feriyân Çeviren: Habip Demir  
Şîa'da Dua Edebiyatı Ss, 209-237
Prayer Literature in Shia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri