Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Ali SEVDİ & Adem ERYİĞİT

Editör Yardımcısı
Cihangir ECER & Abdullah ÖZÜÇALIŞIR

Iğdır  2019/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenZeki Keskin  
İlahi Hükmü Ortaya Çıkaran Unsurlar Ss, 1-17
Revealıng The Dıvıne Provısıon of Features

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakut HAŞİMİ  
Carl Brockelmann ve Kur'an'ın Kaynakları Hakkın-daki Şüphelerine Bir Eleştiri Ss, 19-43
Carl Brockelman And Refutation For His Doubts Around The Qur'an

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca SUTAY -  
İki Farklı Zaman Tek Bir Amaç: İslamı Doğru Anlatma İbn Faz-lan/Ebubekir Efendi Ss, 45-78
Two Dıfferent Perıods One Objectıve: Correct Expressıon Of Is-lam İbn Fazlan/Ebubekir Efendi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Eryiğit  
Mûtezilî Düşünür El-Câhız ve Eserleri Ss, 79-107
Mu’tazilite school's thinker Al-Jahiz and his Works

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin KAZAN  
Namazın Terki Nedeniyle Çocuğun Dövülmesini İfade Eden Rivayetin Farklı Yorumlanması Ss, 109-149
Interpreting the Narrative that expresses Meaning of the Beating of a Child for Abandoning Prayer

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mukadder Ârif YÜKSEL  
Kur’an’da "Ahsen’el-Hadis" (Sözün En Güzeli) Terkibinin Anlam Alanı Ss, 151-170
(The meaning field of the composition of the "ahsen'el-hadiht"(mors beautiful of word) in the Qur'an

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Tan  
Âlim-İdareci İlişkileri Bağlamında İzeddin b. Ab-disselâm Ss, 173-190
İn The Context of Scholar-Administrator Relations Izzettin b. Abdisselâm

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri