Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
M. Nuri Ayyıldız & Nihat Demirkol

Editör Yardımcısı
M. Seyid Gecit & Ali Sevdi

Iğdır  2018/2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBurhan Çonkor  
Câbirî’nin, İslâm’a Davetin Seyrine Yön Veren Bazı Âyet ve Sûreler Hakkında Yaygın Kanaate Muhâlif Yorumları Ss, 01-30
Jabiri's Different Interpretations from the Widespread Opinion about Some Qur'anic Verses and Surahs Affecting the Way of Invitation to Islam

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Eryiğit  
İbn Teymiyye’nin İmamet Teorisinde Yöneticinin Tayini Problemi Ss, 31-50
The Problem of Determining the Manager in the Imamate Theory of Ibn Taymiyyah

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Sevdi  
Abdulkâhir el-Curcânî: Hayatı, Eserleri ve İlmi Kişiliği Ss, 51-74
Abdulkahir al-Curcani: His Life, Works and Scientific Character

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Seyid Gecit  
Hz. Ali Hakkında İnmiş Ayetlerin Değerlendirilmesi Ss, 75-108
An Evaluation of the Verses Revealed about Ali

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kırâatlere Dil Mantığına Göre Yaklaşımlara Eleştirel Bir Bakış Ss, 109-141
A Critical View to the Teadings in terms of Logic of Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin Doğru  
Mezhepsel Çoğulculuk Bağlamında Din Eğitimi ve Öğretimini Yeniden Yapılandırmak Mümkün mü? Ss, 143-169
Is It Possible to Reconstruct Religious Education and Training in the Con-text of Sectarian Pluralism?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa Güler  
Sebeb-i Nuzûl Rivayetlerinin Tefsirde Kullanılması: Muhammed İzzet Derveze Örneği Ss, 171-189
The Use of Narrations of Reason for Descending in the Commentary of the Qur’an: The Case of Muhammed İzzet Derveze

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dinçer Öztürk  
Tanzimat Dönemi Münevverlerinden Namık Kemal’in Yazılarında İslamcılık Düşüncesi Ss, 191-200
The Idea of Islamism in the Writings of Namık Kemal, the Intellectual of Tanzimat Period

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan Youssef  
Arap Dilinde Gramer Açısından Bölümleme Yöntemi Ss, 201-216
The Method of Division in the Arabic Language Grammatically

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin Yurt  
Yaratılışın Gayesi Olarak İbadet (Zâriyât Elli Altıncı Ayetin Tefsiri Bağlamında) Ss, 203-229
Worship as a Purpose of Creation (in the Context of the Interpretation on Fifty-Sixth Verse of Dhariyat)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Bayraktutan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Harun Öğmüş, 'Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi' Ss, 231-233
Book Review: 'Kur’an İlimleri ve Tefsir Tarihi' by Harun Öğmüş

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri