Hızlı Erişim


2024 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
0


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%0

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3 SayıEditör
Fatih Özkan & İlyas Altuner & Hacı Kaya

Editör Yardımcısı


Iğdır  2014/1-2

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTheophrastos Çeviren: Entelekya  
Metafizik yahut İlk İlkeler Üzerine, 1-8 Ss, 01-09
Metaphysics or On First Principles, 1-8

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbn Rüşd Çeviren: Entelekya  
Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Lambda Kitabı, Giriş Ss, 11-34
Long Commentary on the Metaphysics: The Book Lambda, Proemium

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbn Rüşd Çeviren: Entelekya  
Poetika (Şiir) Üzerine Küçük Şerh Ss, 35-41
Short Commentary on the Poetics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Tekin  
Aristoteles’in 'Analütika Hüstera' (Kitâbu’l-Burhân) Adlı Eseri, Meşşâî Gelenekteki Yeri ve Üzerine Yazılan Şerhler Ss, 43-86
Aristotle’s 'Posterior Analytics' (Kitab al-Burhan), Its Role in Peripatetic Tradition and Commentaries Written on

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Altuner  
Klasik Felsefede Değerlerin Teolojik, Metafizik ve Bilimsel Açıdan Konumu Ss, 87-102
Status of Values as to Theological, Metaphysical and Scientific in the Classical Philosophy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Tan  
Kur’ân Mesajının İletilmesinde Başat Özellik: Güvenirlik Ss, 103-151
A Principle Factor of Conveying Quran’s Message: Reliability

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Gür  
Kâdî Beyzâvî Tefsirinde Teşbih Sanatı Ss, 153-182
The Art of Simile in Qadi Baydawi's Tafsir

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mansur Teyfurov  
Kur'an-ı Kerim'de Aile Yapısı Ss, 183-200
Family Structure in Holy Quran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Halis  
'V-z-r' Kökü ve Türevlerinin Kur’ân-ı Kerim’de Kullanımı Ss, 201-248
Usage of the Root 'W-z-r' and Its Derivatives in Holy Quran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Acar  
Risalet Döneminde Savaşın Meşruiyetine İlişkin Bir Rivayet Ss, 249-290
A Report on Legitimacy of War in the Period Prophethood

Özet | Abstract | Tam Metin |

Firudin Rzayev  
Nahçıvan Ahalisinin Etnogenezi Tarihinde Tus Türkleri Ss, 291-305
Tus Turks on the Etnogenesis History of Nakhchivan Inhabitants

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hâdî Vekîlî - Enîse Sâdat Hüseynî Şerîf Çeviren: Şahin Ahmetoğlu  
Maturidiliğin Yayılışı (V-VII. Yüzyıllar) Ss, 307-320
The Expansion of Maturidiyya (V-VII. Centuries)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Nimetullah Halil Nimetullah Çeviren: İlyas Altuner  
Hazırlama: Felsefe Istılâhları Ss, 321-326
Nostalgia: Philosophical Terms

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri